Resposta al comunicat de l'equip de govern de Torredembarra

Davant del comunicat de l'equip de govern de l'Ajuntament de Torredembarra, l'Assemblea Local de la CUP-Torredembarra respon.

Després de la confusió generada pel comunicat emès per l'Ajuntament de Torredembarra, entenem que la millor d'esclarir aquesta qüestió és fent públic el Certificado del Auto con fecha 15 de septiembre de 2016 por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas de este Departamento en las Diligencias Preliminares Nº C-96/16.

En aquest sentit, des de la CUP ens dirigim a l'Equip de govern per a dir-li que no entenem la seva actitud davant aquests fets: primer (sense abans iniciar les accions legals per tal de depurar responsabilitats polítiques) demana un crèdit per tapar un deute contret de forma opaca i que no ha beneficiat en res a la ciutadania, després li treu importància a les preocupacions de la CUP vers aquest deute, després intenta justificar via al-legacions els comptes injustificables del govern de Daniel Massagué i ara intenta desprestigiar i carregar contra la nostra formació política. En aquest sentit, li diem a l'equip de govern que la nostra dinàmica serà sempre la mateixa, destapar i denunciar la corrupció: per això ens han escollit els i les ciutadanes, i aquesta és la nostra ètica i moral. Així seguirem, amb el suport del govern, o sense el seu suport. La corrupció és un tumor que s'ha d'extirpar de les nostres institucions, i per tan, seguirem assenyalant i denunciant als corruptes i a la corrupció, però també als que la pretenen minimitzar.

Entenem que l'equip de Govern intenta desprestigiar i carregar contra la nostra formació política quan hem estat els únics que hem fet el que havíem i hem de fer:
destapar i denunciar tota possible pràctica irregular a dins del consistori. Per altra banda, entenem que el govern ha reaccionat d'aquesta manera degut a que el Fiscal del Tribunal de Cuentas de l'Estado ha desestimat les al-legacions presentades pel mateix Ajuntament les quals pretenien justificar els comptes que la CUP vam denunciar. I finalment, entenem que l'Equip de Govern ha respòs d'aquesta manera ja que el Consejero de Cuentas ha acordat traslladar les actuacions denunciades per la CUP a la Secció d'Enjudiciament amb la finalitat de que aquesta proposi a la Comissió de Govern el nomenament de Delegat Instructor.

Per tant, ens trobem que s'han desestimat les al-legacions formulades pel representant legal de l'Ajuntament, i que la causa denunciada per la CUP, tira endavant.

A partir d'aquí, demanem a l'Ajuntament:
-que deixi de fer ús de la retòrica, que deixi de restar-li importància als fets i que s'atengui a la realitat;
-que enlloc d'intentar justificar les actuacions del Govern de Daniel Massagué, que se situi al nostre costat per tal depurar responsabilitats polítiques i eliminar la corrupció al nostre consistori.
-que enlloc d'enfrontar-se amb la CUP, que s'enfronti amb els responsables de la corrupció, que junts serem més fortes.

 

                                                                                                                                                                                                                Torredembarra, 23 de Novembre de 2016

 

LA CUP RESPÒN A L'EQUIP DE GOVERN TORRENC DE LA MILLOR MANERA POSSIBLE:
FENT PÚBLIC EL DOCUMENT OFICIAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS