EL TRIBUNAL DE CUENTAS DÓNA LA RAÓ A LA CUP DE TORREDEMBARRA SOBRE L’AFER DELS CRÈDITS ICO

L'any 2009 l'Ajuntament de Torredembarra va demanar uns crèdtis ICO per la realització una sèrie d'actuacions, sent la construcció d'un nou edifici de la policia local i la remodelació de l'antic edifici de l'escorxador les partides més elevades (1.781.210€ i 360.00€ respectivament). Aquestes representaven el 87,85% del total del prèstec.

L'actual equip de govern ha intentat justificar les despeses, però el Tribunal de Cuentas no els hi ha fet cas.

La CUP Torredembarra demana que es depuren responsabilitats polítiques i que le deute sigui assumit pels culpables. Per aquesta raó creiem necessari realitzar una auditoria ciutadana del deute.

No ens aturarem en la denúncia de les males pràctiques polítiques, la corrupció i la complicitat!

 

El Tribunal de Cuentas dóna la raó a la @CUPTorre sobre l'afer dels #CrèditsICO.

Seguirem fins al final denunciant la corrupció!

#Torredembarra