Comunicat d'Alerta Solidària i la CUP de Torredembarra

Davant la nova ofensiva de l'Estat espanyol, desobediència civil i institucional!

El passat dijous 7 de Gener, el regidor de la CUP a l'Ajuntament de Torredembarra va ser coneixedor que
l'Advocat de l'Estat l'havia emplaçat a comparèixer en un recurs contenciós administratiu, al Jutjat nº2 de
Tarragona. Aquest fet fa referència a «la retirada de la fotografia de S.M. el Rei i col-locació d'una altre mida més
reduïda per l'Ajuntament de Torredembarra, per incompliment de l'article 85,2 del Reial Decret 2568/1986 de
28/11» . En el mateix document, s'insta al regidor a comparèixer i personar-se a les interlocutòries en el termini
de 9 dies.
Davant d'aquesta nova persecució política contra l'independentisme català, Alerta Solidària i la CUP de
Torredembarra volem fer les següents consideracions:
1-La CUP de Torredembarra va ser la promotora de la moció, que va ser aprovada amb els vots favorables de la
CUP, ABG i ERC. La CUP va defensar la moció, i per tant, defensem l'acord adoptat pel plenari municipal així
com també assumim totes les conseqüències judicials i polítiques que se'n puguin derivar.
2-La CUP de Torredembarra no reconeixem a cap tribunal que pretengui posar en qüestió la voluntat
emancipadora del poble català, i per tant, entenem que la desobediència civil i institucional, és la garant per
a la superació del conflicte polític que enfronten els Països Catalans amb el conjunt de l'Estat Espanyol.
3-Emmarquem aquest fet com a un nou atac contra l'independentisme català i contra les persones que
lluiten des de dins i des de fora de les institucions.
4-Donat a que no creiem que la fotografia d’una persona que ocupa el seu càrrec de manera no democràtica
hagi de presidir la principal institució democràtica d’aquesta vila; i que la família De Borbón ha encarnat
històricament els valors de repressió, imposició i negació de drets individuals i col·lectius dels ciutadans dels
Països Catalans, reiterem que l'acord que el plenari municipal de Torredembarra va adoptar, és
completament legítim.
5-El regidor de la CUP, no compareixerà a les interlocutòries, donat a que no reconeix als tribunals que posen
en qüestió els drets col·lectius i nacionals.

6-Instem als i les regidores que van votar favorablement a aquesta moció, a mantenir-se ferms i a desobeir
qualsevol requeriment de l'Estat que atempti contra els nostres drets col-lectius i nacionals.

 

Alerta Solidària, organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista
Candidatura d'Unitat Popular de Torredembarra (CUP-PA)