Documents

Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular per l'estudi de la gestió municipal dels serveis públics externalitzats de l'Ajuntament de Torredembarra

Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular per habilitar zones WIFI a la vila de Torredembarra.

La CUP-CC presenta llista i programa plebiscitari de ruptura.

PREGUNTA DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE TORREDEMBARRAPOBLE ACTIU DIRIGIDA A L'ALCALDE DE TORREDEMBARRA, EDUARD ROVIRA, REFERENT AL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR 4b SUD PLATJA MUNTANYANS II TM TORREDEMBARRA

Pàgines