Documents

Moció del grup municipal CUP-PA de Torredembarra per establir un conveni de col·laboració amb la cooperativa Som Energia i la promoció de producció i consum d'energia verda a Torredembarra.

Moció per la sanció immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.

Moció de la Candidatura d'Unitat Popular de Torredembarra proposant l'adhesió de diferents mecanismes de participació ciutadana real a la vila de Torredembarra, amb l'objectiu de reformar el reglament de participació ciutadana vigent.

Moció de la Candidatura d'Unitat Popular per la regeneració democràtica

Moció que presenta el grup municpal  de la Candidatura d'Unitat Popular per fixar un recàrrec de l'IBI als habitatges permanentment desocupats.

Pàgines