Documents

MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE
ACTIU EN SUPORT ALS SOM27 I MÉS

MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE
ACTIU A FAVOR DE L'ELABORACIÓ D'UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
A TORREDEMBARRA

Pàgines