moció_clausules_socials

Moció presentada al ple del mes de febrer de 2017.